بازرگانی

بازرگانی

بازرگانی :

 تامین ، حمل و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز شامل

 

صادرات سنگ اهن – سیمان- کلینکر – قیر- مس- آرد – پسته - شکر- گندم و...

 

برخی از فعالیت های انجام شده و نیز توانائی های بازرگانی تجاری شرکت عبارتست از :

 

صادرات 1/000/000 تن سیمان وکلینگر به کشورهای خاورمیانه

 

صادرات 400/000  تن سیمان وکلینکر به کشور آذربایجان

 

صادرات  20/000  تن سنگ آهن به کشور چین

 

صادرات 10/000تن آرد به کشور سوریه

   

صادرات  25/000 تن شکر به کشور سوریه .صادرات ماهیانه مقدار  10/000تن مس

 

واردات ماهیانه   80/000 تن گندم به کشور به صورت عبور موقت و صادرات آن پس از آرد کردن

 

امکان وآمادگی حمل کلیه بارهای داخلی  از طریق حمل ونقل ریلی تا تناژ روزانه 10.000 تن