صنایع آرایشی و بهداشتی

img

صنایع آرایشی و بهداشتی

تأمین هوای فشرده بمنظور تغذیه ماشین آلات  ماشین آلات و تجهیزات – بهره گیری از کمپرسورها جهت راه اندازی دستگاه های نیوماتیک و پرس های هیدرولیکی– تامین هوای فشرده دستگاههای پر کن وکوره ها و ... از جمله موارد کاربرد کمپرسورها ی هوای فشرده در این صنایع می باشند .

 کمپرسورها، دستگاه های تصفیه گاز و هوای فشرده، مولد های نیتروژن و دی اکسید کربن و فیلتر های استریل و تجهیزات و ادوات مربوطه به آنها کاربردهای گسترده و متنوعی در صنایع آرایشی و بهداشتی دارند.

کارخانجات و شرکت های تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی دارای فرآیندهای بسیار حساسی در طول تمامی مراحل تولید، بسته بندی و نگهداری تولیدات مذبور می باشند. کاربردهای گوناگون و گسترده ای در هر دوصنعت برای گازهای مورد استفاده در این صنایع با کیفیت بسیار بالا از نظر خلوص و عاری بودن از هر گونه آلودگی و هوای فشرده پاک و بدون رطوبت و خالص وجود دارد. تأمین هوای فشرده پاک و همچنین گازهای مورد استفاده با خلوص بالا، از جمله اساسی ترین نیازها در کارخانجات مذبور می باشد.

برخی از کاربردها در صنایع آرایشی و بهداشتی عبارتند از:

■ هوا و یا گاز استریل
■ هوای فشرده مورد نیاز در فرآیند تولید مواد خام برای محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و محصولات دیگر
■ تأمین دی اکسید کربن و نیتروژن برای تجهیزات و ماشین آلات تولید، پرکردن، بسته بندی، نگهداری و حمل و جابجائی محصولات آرایشی، داروئی، بهداشتی و شیمیائی
■ بازیابی دی اکسید کربن از گازهای پسماند
■ تولید دی اکسید کربن با استفاده از سوخت های فسیلی و یا مولد های دی اکسید کربن
■ بازیابی گازهای بکارگرفته شده در فرآیند تولید از هوای پایه حلّال فرآیند، به عنوان مثال در چرخه های بسته فرآیند
■ تأمین هوای فشرده برای سوزاندن رسوبات ناشی از تولید
■ هوای فشرده پاک عاری از روغن و آلودگی برای استفاده در عملیات فرآیند و دستگاه های نیوماتیک
■ سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل
■ جابجائی مواد
■ تولید نیتروژن
■ پرده های هوای فشرده
■ خشک کردن محصولات

هوا و یا گاز استریل: در صنایع آرایشی و بهداشتی هرکجای فرآیند تولید که گاز و یا هوا در تماس با محصولات باشند مانند مراحل انتقال و جابجائی مواد، پاکسازی مخازن بوسیله گازهای خنثی، گاز و یا هوای استریل مورد نیاز است. بدون استریل کردن گاز و یا هوائی که در تماس مستقیم با مواد اولیه و یا محصول نهائی می باشند، گاز و یا هوای مذبور به آسانی می توانند موجب آلودگی میکروبی مواد اولیه و یا محصولات نهائی شوند. دستگاه های هوای پاک و فیلترهای استریل برای الزامات و استانداردهای خاص مورد نیاز اینگونه صنایع برای حفظ کیفیت و انطباق محصولات با استانداردهای بهداشتی، مورد استفاده قرار می گیرند.

کمپرسورها: از کمپرسورها برای تولید مواد خام و اولیۀ محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و غیره به منظور تأمین هوای فشرده، گاز و یا مخلوطی از گازها بر اساس نیازهای خاص مشتریان و یا نیازهای خاص تولید محصولات مذبور، استفاده می شود.

مولد های دی اکسید کربن و یا نیتروژن: در طول کل فرآیند تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها، از این گازها استفاده های گوناگون و گسترده ای بعمل می آید. از این گازها در ماشین آلات تولید، تسمه نقاله ها و سایر تجهیزات انتقال مواد اولیه و محصولات نهائی، پرکردن ظروف، مخلوط کردن و همزدن مواد، بسته بندی و نگهداری استفاده می گردد.

بازیابی دی اکسید کربن: از گازهای پسماند حاصل از فرآیند تولید در مراحل گوناگون، گاز دی اکسید کربن به منظور استفاده مجدد در تأمین محیط خنثی برای محصولات نهائی بوسیله تزریق و خارج سازی آن طی چندین بار، به منظور از بین بردن گاز اکسیژن درون بسته، بازیابی شده و به چرخه تولید بازگردانده می شود. خارج سازی اکسیژن موجود در بسته، موجب افزایش ماندگاری آن می گردد.

تولید گاز دی اکسید کربن: برای تولید این گاز از روش سوزاندن سوخت های فسیلی و یا کمپرسورهای مخصوص تولید این گاز استفاده می شود. از این گاز در مراحل گوناگون صنایع تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها، بهره گیری می شود.

بازیابی گازهای مورد استفاده در فرآیند تولید: در کارخانجات تولید کننده محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها، گازهای گوناگونی در طی فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. این گازها معمولاً به منظور استفاده مجدد در فرآیند تولید که شامل انتقال مواد و محصولات، ماشین آلات تولید، بسته بندی، نگهداری و غیره می باشند، به منظور کاهش هزینه های تولید و صرفه جوئی در گازهای گران قیمت و پائین آوردن بهای تمام شده محصولات نهائی، بازیابی می شوند.

کمپرسورهای هوای فشرده: از کمپرسورهای هوای فشرده به منظور تأمین هوای فشرده مورد نیاز برای سوزاندن رسوبات مواد تولید شده در طی فرآیندهای گوناگون تولید، استفاده می شود.

هوای فشرده عاری از روغن: بعد از فشرده شدن هوا به اندازه لازم، تجهیزات هوای پاک به منظور جداسازی روغن، رطوبت و سایر آلودگی های موجود در هوای فشرده مورد استفاده قرار گرفته تا هوای پاک مورد استفاده برای دستگاه ها و ادوات نیوماتیک، تأمین گردد.

هوای فشرده برای عملیات فرآیند: هوای فشرده بطور مستقیم برای محصولاتی که می بایست پاکسازی شوند، جابجا شوند و یا انتقال یابند و یا هوا دهی شوند، بکار گرفته می شود.

سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل: از جمله تجهیزاتی هستند که در طول فرآیند تولید بوسیله هوای فشرده کنترل می شوند.

جابجائی مواد: پمپ های اِنتقال مایعات که با هوای فشرده کار می کنند، در محیط هائی که مواد فرّار قابل اشتعال وجود دارند، خطر انفجار را از بین می برند.

تولید نیتروژن: هوای فشرده پس از فیلتر شدن توسط یک سامانه غشائی، نیتروژن تولید کرده که کاربردهای متفاوت و متنوعی در صنایع شیمیائی دارد.

پرده های هوای فشرده: از هوای فشرده به عنوان یک پرده برای ایجاد یک فضای ایمن و پاک استفاده می شود.

خشک کردن محصولات: هوای فشرده پاک با محصولات مخلوط شده تا در فرآیند خشک کردن محصول، تسریع بعمل آید.

پلاسما داتیس عرضه کننده کمپرسورهای هوای فشرده، مولد های نیتروژن، دی اکسید کربن، فیلترهای استریل و سایر تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای صنایع تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها، توسط شناخته شده ترین و با سابقه ترین برندهای معروف جهان می باشد.