صنایع نیروگاهی

img

صنایع نیروگاهی

صنعت نیروگاهی (نیروگاه های هسته ای –  نیرو گاه های برق بخاری – نیروگاه های برق آبی و ...

 کمپرسورهای J.P.Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH کاربردهای متنوع و وسیعی در صنایع نیروگاه ها، از هر نوع که باشند، دارند. در طراحی این کمپرسورها  کار کرد بدون انقطاع و شبانه روزی ، استحکام در ساخت قطعات و بدنة مقاوم لحاظ گردیده و لذا  بدان ها این امکان را می دهد که تقریباً در هر شرایط آب و هوائی و بسیارسخت محیطی بعنوان مثال، در معرض رطوبت بالا، گرما و یا سرما، بخوبی کار کنند.


نیروگاه های هسته ای: اگر چه این نوع نیروگاه ها به گروه نیروگاه های بخاری تعلق دارند، نیروگاه های هسته ای در اینجا جداگانه نامبرده شده اند زیرا بجای استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید بخار از شکافت اتم ها برای تولید انرژی حرارتی استفاده می شود.

 
نیروگاه های مجهز به توربین گازی: در نیروگاه های گازی ، از گازهای قابل اشتعال برای رانش توربین ها استفاده می شود ، این توربین ها به مولد های برق متصل هستند که در واقع تولید الکتریسیته می کنند .

نیروگاه های سیکل ترکیبی: در نیرو گاه های سیکل ترکیبی، از گاز و بخار برای تولید برق استفاده شده و ازگرمای تولید شده بوسیله توربین های گازی ، برای تولید بخار به منظور استفاده در توربین های بخار استفاده می شود.

 
نیروگاه های گازی: که به آنان نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز گفته می شود ، از یک موتور احتراق داخلی به جای توربین، برای رانش مولد (ژنراتور) استفاده می کنند. از این نیروگاه ها، اغلب برای تولید الکتریسیته در اوقات اوج مصرف در شبکه برق رسانی استفاده میشود تا نیاز مازاد مشترکین شبکه برق را پوشش دهند .

 نیروگاه های بخاری:  نیروگاه هائی هستندکه با بخار آب کار می کنند و از انرژی حرارتی محصور شده در بخار آب برای بحرکت درآوردن توربین بخار که به یک مولد (ژنراتور) متصل است بهره میگیرند .

در این فرآیند برای گرم کردن دیگ بخار ، از سوخت های متعارف : مانند نفت ، گاز طبیعی ، ذغال سنگ سخت یا ذغال سنگ قهوه ای استفاده می گردد .

 
نیروگاه های برق آبی : در نیروگاه های برق آبی، انرژی مکانیکی آب با استفاده از توربین ها متصل به مولد ها (ژنراتورها) به جریان برق تبدیل می شوند. در این روش تولید الکتریسیته ، نیروگاه های برق آبی به سه گروه ، نیرو گاه های کم فشار، فشار متوسط و فشار قوی، تقسیم می شوند. به طریق مشابه ، نیروگاه هائی نیز هستند که از جریان آب رودخانه استفاده می کنند که به آنها نیروگاه های تلمبه - ذخیره ای (بسته به روش استفاده از آب) می گویند .

 
یکی از بخش های مهم در شبکه برق رسانی یک کشور، پست های برق منطقه ای و محلی می باشند که توسط شرکت های بعضاً خصوصی اداره می شوند که در آنجا ولتاژ برق تغییرمی یابد و برای توزیع ومصرف مشتریان مهیا می گردد .

 در این ایستگاه ها ، با توجه به سطح ولتاژی که بایستی به مشترکین انتقال یابد و طول مسیر انتقال نیرو، ولتاژ مناسب و بهینه انتخاب می شود. پست های برق محلی و منطقه ای زیر مجموعه شبکه برق رسانی ناحیه ای یا سراسری می باشند که معمولاً در فضا های روباز قرار دارند. نیروی برق از این ایستگاه ها به اتاقک های مخصوصی منتقل می شوند که از آنجا به ایستگاه های کوچک تر انتقال می یابند. ایستگاه های مجهز به ترانسفورماتورها، آخرین حلقه زنجیر توزیع برق در یک شبکه برق رسانی می باشند که از آنجا ولتاژبرق به اندازه ولتاژ مصرفی مشترکین، تقلیل یافته و مستقیماً دراختیار مشترکین واحدهای تجاری و یا مسکونی، قرار می گیرد.

 از کمپرسورها بطور گسترده ای در نیروگاه ها استفاده می شود.

نیروگاه ها، از هر نوع که باشند، بطور وسیعی از کمپرسورها برای کاربردهای گوناگون، استفاده می کنند. از آنها در ژنراتورهای برق دیزلی، نیروگاه های مجهز به توربین های گازی، نیروگاه های حرارتی ترکیبی، نیروگاه های بخار، نیروگاه های ذغال سنگی، تأسیسات زباله سوز، نیروگاه های برق آبی و نیروگاه های هسته ای، استفاده می شود.

ژنرانورهای دیزلی مولّد های الکتریسیته مستقّل هستند. از این دستگاه ها در مناطق دور اُفتاده، بعنوان منبع برق اضطراری در فرودگاه ها، بیمارستان ها، شهرهای کوچک و شهرستان ها و هر کجائی که قطع برق سراسری موجب ضرر و زیان به تولید و به مخاطره افتادن امنیّت و ایمنی مردم می شود، بهره گیری می گردد. علاوه بر استفاده از کمپرسورها در کنار دیزل ژنراتورها، از آنها برای کاربردهای زیر نیز استفاده می گردد:

■ راه اندازی موتورها، وسائل و تجهیزات
■ بکارگیری NOx


کمپرسورهائی که به همراه دیزل ژنراتورها بکار گرفته می شوند، معمولاً دارای مشخصات فنی زیر می باشند:

■ هوا دهی:10 – 485 m3/hr
■ فشار:15 – 50 bar
■ گاز:هوا


نیروگاه های مجهز به توربین گازی از گازهای قابل اشتعال برای به حرکت درآوردن توربین استفاده می شود. این توربین ها به ژنراتورهای مولد الکتریسیته متصل می باشند. در برخی از نیروگاه ها، دو نوع توربین وجود دارد، توربین گازی و توربین بخار. در این نیروگاه ها که به نیروگاه های ترکیب حرارتی یا سیکل ترکیبی مشهورند، از حرارت ایجاد شده توسط توربین گازی به منظور تولید بخار برای توربین بخار که به ژنراتور الکتریسیته متصل است، استفاده می شود. در این نیروگاه ها از کمپرسورها به منظور:


    ■ راه اندازی موتورها و تجهیزات
    ■ هوا برای پاکسازی
    ■ گاز نیتروژن برای آب بندی
    ■ تزریق گاز

استفاده می شود.


کمپرسورهای مورد استفاده در این نیروگاه ها، مشخصات فنی زیر را دارا می باشند:

■ حجم هوادهی:100 – 1000 m3/hr
■ فشار:15 – 50 bar
■ گاز:نیتروژن و هوا



    نیروگاه های بخار از انرژی گرمائی بخار برای به حرکت درآوردن توربین های بخار که به مولدهای الکتریسیته متصل هستند، استفاده می کنند. در نیروگاه های دیگر که بر همین اساس کار می کنند، نفت، گاز، گاز طبیعی، ذغال سنگ سخت و یا قهوه ای و حرارت ناشی از سوزاندن زباله برای بکار انداختن دیگ بخار و تولید بخار، استفاده می شود. در این نیروگاه ها از کمپرسور برای مصارف زیر بهره گیری می گردد:

■ سولفورزدائی
■ دوده زدائی (پاک کردن رسوبات سوخت)
■ بکارگیری NOx
■ خنک کردن توربین ها با استفاده از هیدروژن


    کمپرسورهائی که برای استفاده در این نوع نیروگاه ها بکار گرفته می شوند، دارای مشخصات فنی زیر می باشند:

■ حجم هوادهی:100 – 1000 m3/hr
■ فشار:15 – 250 bar
■ گاز:هیدروژن و هوا


    نیروگاه های برق آبی و تأسیسات برق آبی از انرژی مکانیکی آب برای به حرکت در آوردن توربین ها که به ژنراتورهای الکتریسیته متصل هستند، استفاده می کنند. این نیروگاه ها از نظر فشار، به سه دسته فشار کم، متوسط و فشار زیاد تقسیم بندی می شوند. همچنین این نیروگاه ها ممکن است که از رودخانه تغذیه شوند و یا بصورت نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای باشند. در این تأسیسات از کمپرسورها برای مصارف زیر استفاده می گردد:

■ ترمز بادی برای ترمزهای نیوماتیک
■ تنظیم تیغه های توربین و دریچه های بزرگ مانند دریچه های کنترل
■ هوا به منظور خشک کردن برای از بین بردن آب به هنگام راه اندازی
■ جلوگیری از ارتعاش و لرزش و کاواک زائی

    کمپرسورهای بکارگرفته شده در این نیروگاه ها دارای مشخصات فنی زیر می باشند:





■ حجم هوادهی:50 – 500 m3/hr
■ فشار:30 – 100 bar
■ گاز:نیتروژن و هوا



    نیروگاه های هسته ای و اتمی نیز از کمپرسورها برای کاربردهای گوناگون استفاده می کنند. در این نیروگاه ها به جای استفاده از سوخت های فسیلی، از انرژی حرارتی تولید شده در اثر شکافت اتم برای تولید بخار برای به حرکت درآوردن توربین ها استفاده می شود. کمپرسورها برای کارهای زیر در این نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند:

■ هوای فشرده برای راه اندازی ژنراتورهای دیزلی برق اضطراری
■ خنک کردن توربین ها با استفاده از هیدروژن
■ خنک کردن هسته رآکتورها با استفاده از هیدروژن

    کمپرسورهای مورد استفاده در این نیروگاه ها دارای مشخصات فنی زیر می باشند:

■ حجم هوادهی:10 – 265 m3/hr
■ فشار:30 – 250 bar
■ گاز:هیدروژن و هوا

 
پلاسما داتیس عرضه کننده کمپرسورها، مولد های نیتروژن و هیدروژن برای استفاده در انواع نیروگاه ها ی یاد شده با ظرفیت های متفاوت می باشد. ماشین آلات و تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت توسط باتجربه ترین و معروف ترین کارخانجات اروپائی و آمریکائی با بالاترین استانداردهای دنیا ساخته و ارائه می شوند.