صنعت

صنعت

فعالیت های مرتبط و پشتیبانی های فنی تخصصی شرکت پلاسما داتیس به شرح زیر می باشد :

 

1- مشاوره - انتخاب - طراحی – ساخت و محاسبه

 

محاسبه وارائه مشاوره های لازم جهت انتخاب کمپرسور برای هر نوع مصرف و کاربرد

 

طراحی و ساخت انواع تسترهای مختلف هیدرولیک و پنوماتیک

 

محاسبه و انتخاب بوستر برای هر نوع مصرف و کاربرد

 

طراحی ، مشاوره و محاسبات مربوط به انتخاب مدارهای هیدرولیک

 

محاسبه و طراحی تسترهای هیدروستاتیک فشار قوی

 

طراحی و اجرای سیستم تست های زیر مجموعه های C.N.G

 

طراحی و ساخت تسترهای C.N.G

 

اجرای اتوماسیون روی تسترها

 

طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستم های اتوماسیون صنعتی

 

طراحی و ساخت انواع مدارات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال

 

طراحی - ساخت -  نصب و راه اندازی انواع تابلوهای فرمان و کنترل صنعتی

 

 

2-نصب و راه اندازی

 

نصب و راه اندازی سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک

 

نصب مکانیکال کمپرسور های فشار قوی و ضعیف و تجهیزات جانبی آن

 

نصب الکتریکال و راه اندازی کمپرسور

 

لوله کشی فشار قوی هوا تا فشار 820 بار

لوله کشی فشار قوی نیتروژن تا فشار 820 بار

لوله کشی فشار ضعیف هوا و نیتروژن  از کمپرسور تا مخازن

لوله کشی فشار قوی انواع گازهای خنثی تا فشار 820 بار

لوله کشی نقاط مصرف از طراحی تا اجراء

 

نصب و اجرای سیستم های تقویت فشار( بوستر)

 

نصب و راه اندازی سیستم های هیدرولیک

 

 

 

3- عیب یابی تعمیرات اساسی و اجرای مراحل اورهالی

 

تدوین و اجرای برنامه اورهالی کمپرسور و تعمیرات اساسی انواع کمپرسور شامل :

 

تامین قطعات فابریک کمپرسور و تجهیزات جانبی (از کمپانی سازنده)

 

تعمیرات اساسی بر اساس ساخت قطعات معیوب توسط شرکت

 

تعمیر و بهینه سازی سیستم های کنترلی کمپرسور و تابلو فرمان

 

تعمیرات جزئی و اساسی انواع بوسترهای فشار قوی

 

تعمیرات سیستم های هیدرولیک ( عیب یابی و تعمیر مدارهای هیدرولیک و عیب یابی و

تعمیرپمپ های هیدرولیک)

 

عیب یابی و تعمیر تسترهای هیدروستاتیک

 

تعمیرات انواع تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری

 

تعمیر انواع دستگاه های الکترونیکی

 

 

4-توانمندی های تخصصی در زمینه سیستم های فشار قوی

 

شبیه سازی انفجار مخازن فشار قوی

 

طراحی اتاق مخازن فشار قوی بر اساس شبیه سازی بند فوق

شبیه سازی ترکیدگی لوله های فشار قوی نیتروژن

طراحی بست های لوله ها بر اساس فشار

شبیه سازی عددی ترکیدگی المان های C.N.G در حین تولید و طراحی سیستم ایمنی کارگاهی

 

 

5- مستند سازی شامل :

 

تهیه و تدوین مستندات طراحی لوله کشی فشار قوی هوا

 

تهیه و تدوین مستندات سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک

 

تهیه پروسه های ساختی و دستورالعمل های مونتاژی

 

مستندات شبیه سازی قدرت انفجاری المان های هوای فشار بالا

 

مستندات شبیه سازی قدرت انفجاری المان های C.N.G

 

مستندات طراحی اتاق های ضد انفجار

 

مستندات شیوه های نظارت وبازرسی سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک