فیلتر فشار قوی

فیلتر فشار قوی

فیلتر هایی هستند که به منظور جذب و حذف آب ، روغن و غبار های میکرونی و بسیار ریز در کمپرسورهای فشار قوی استفاده شده و برای عملکرد درفشارهای بالا طراحی گردیده اند.

 
بهترین جا برای نصب فیلتر برای مدارهای هیدرولیکی فشار بالا که صرفه اقتصادی بسیار زیادی را بهمراه می آورد، خط فشار قوی می باشد. فیلترهای فشار قوی سایر قطعات و تجهیزات سامانه هیدرولیکی فشار قوی را در برابر ذرّات تولید شده ناشی از فرسایش پمپ در حین کار، محافظت کرده و موجب صرفه جوئی در زمان، هزینه های نگهداری و تعمیر و کاهش زمان و تناوب از کار افتادگی سامانه، می شوند. این فیلترها، آلودگی ها را قبل از اینکه مانع عمل کرد صحیح یک سوپاپ و یا خراشیدگی یک سیلندر شوند را از مدار خارج می کنند. همچنین رسوبات، آلودگی های مخلوط با روغن و ذرّات تولید شده توسط پمپ را قبل از ورود به دریچه های تناسبی و یا کنترل از مدار خارج می کنند.

پلاسما داتیس عرضه کننده بهترین فیلتر های فشار قوی در دسترس برای صنایع گوناگون می با شد. این فیلترها نقشی کلیدی در سامانه های پیشرفته امروز ایفاء می کنند.

 
پلاسما داتیس خود را در عرضه بهترین قطعات یدکی، ابزار، تجهیزات و ماشین آلات فشار قوی منطبق با نیاز صنایع گوناگون و مشخصات فنی خاص تعیین شده توسط مشتریان خود، متعهد می داند.

 
فیلترهای فشار بالا کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون دارند که در زیر به بعضی از آنها اشاره شده است:


    کارخانجات سازنده بطری های پِت
    سامانه های تولید هوای تنفسی فشار بالا
    پمپ های سوخت CNG
    هوای فشرده فشار بالا
    آزمایش های فنی با استفاده از هوای فشرده با فشار بالا
    مصارف دریائی همچون حفاری در بستر دریا برای تحقیق و یا اکتشاف
    ذخیره گاز با فشار بالا
    گازهای خورنده
    گازهای خاص
    مدار شکن هائی که از هوای فشرده استفاده می کنند
    آزمایش نشتی تجهیزات هیدرولیکی
    سامانه توزیع هوا در کشتی ها
    خودروهائی که از سوخت CNG استفاده می کنند

 
پلاسما داتیس فیلترهای فشار قوی با مغزی های گوناگون و محفظه های ساخته شده از مواد متفاوت برای کاربرد در صنایع مختلف، را عرضه می کند.

 فیلتر های عرضه شده توسط پلاسما داتیس مناسب برای استفاده در کمپرسورها و پمپ های خلاء ساخته شده توسط کارخانه های زیر می باشد:

در صورت نیاز به فیلتر برای برندهای دیگر نیز با در اختیار قرار دادن مشخصات فنی، فیلترهای مورد نیاز تأمین می گردد.