ساخت مخازن تحت فشار

ساخت مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخزن تحت فشار (فشارقوی) هوای فشرده محفظه هائی هستند که به منظور ذخیره و نگهداری سیالات ، در فشاری متفاوت از فشار اتمسفر طراحی  وساخته شده و در صنعت کاربردهای فراوانی دارند.

در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار موارد زیر می بایست مد نظر قرارگیرد .

چیدمان

بر اساس این پارامتر و بسته به فضای مورد نظر جهت استقرار مخزن ، ارتفاع سقف و نیز سفارش مشتری مخازن بصورت   افقی یا عمودی طراحی و ساخته می گردد .

نوع سیال

مخازن عموما برای سیالهای گاز یا مایع مورد استفاده قرار میگیرند که این مورد نیز در طراحی و ساخت مخازن اهمیت بسزائی دارد .

مخازن هوای فشرده واگن (قطار)

مخزن فشار قوی هوای فشرده قطار

ساخت مخزن ترمز قطار

مخزن فشار قوی هوای فشرده قطار

جداره مخازن

ضخامت جداره مخازن با فشار سیال نگهداری شونده و نوع کاربرد مخازن  رابطه مستقیم داشته و از مهمترین پارامترها در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار می باشد.

شکل مخازن

هندسه مخازن ( کروی – استوانه ای ویا مخروطی ) نیز با توجه به کاربرد مخازن  ، سفارش مشتری و البته با در نظر گرفتن موارد فوق در طراحی رعایت میگردد .

لازم به ذکر است که اختلاف فشار یک پارامتر بسیار خطرناک است زیرا بر اثر تغییرات این پارامتر در  مخازن تحت فشار، امکان انفجار و تخریب بسیار محتمل می باشد ، لذا طراحی ، ساخت و بهره برداری از این مخازن می بایست بر اساس استانداردهای بین المللی ( ASTM امریکا)  انجام پذیرد.

در طراحی و ساخت این مخازن تعبیه اتصالات و لوازم جانبی مربوطه آن از قبیل :

تعداد و سایز ورودی و خروجی ها – پایه – شیر تخلیه – سوپاپ اطمینان – فشار سنج – سطح سنج – ترمومتر و ... ( با توجه به استاندارد و سفارش مشتری) لحاظ می گردد .

کاربرد های مخازن تحت فشار

همانطور که گفته شد این مخازن کاربردهای متنوعی دارند که برخی از آنها به شرح زیر به استحضار می رسد .

به عنوان نگهدارنده هوای فشرده – جهت ذخیره آب – بویلرها –ذخیره انواع گازها – اتاقک تحت فشار – برجهی تقطیر – مخازن هوای زیر دریائی ها – مخازن راکتور هست های – مخازن هوای فضا پیماها – پنوماتیک مخازن – مخازن هیدرولیک تحت فشار – مخازن ذخیره سازی برای گازهای مایع مانند آمونیاک و ... مورد استفاده قرار میگیرد.