درایر هیبریدی

درایر هیبریدی

 این خشک کن ها ترکیبی از درایرهای تبریدی و درایرهای جذبی هیتردار می باشند و عملکرد آنها بدین صورت است که هوای فشرده اشباع ابتدا وارد سیستم تبریدی میگردد و دمای آن تا حدود 3 درجه سانتی گراد رسیده و بخار آب موجود در آن متراکم میگردد . در این هنگام رطوبت نسبی موجود در هوای در گردش در سیستم تبرید ، 100% می باشد .

پس از این مرحله و رسیدن به این درجه حرارت و مقدار رطوبت نسبی که شرایط ایده آلی برای مواد جاذب رطوبت می باشد ، هوای فشرده پس از عبور از فیلتر وارد خشک کن جذبی میگردد .

با توجه به دمای هوای محیط در تابستان هوای فشرده از مسیر بای پاس عبور کرده و تنها در فصل زمستان از داخل خشک کن عبورمی نماید در نتیجه با کاهش مصرف انرژی ، هزینه های عملیاتی نیز کاهش یافته وسرمایه گذاری در این زمینه توجیه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد نمود .

درایر های هیبریدی ارائه شده توسط شرکت پلاسما داتیس ، ساخت کمپانی های معتبر اروپایی و امریکایی می باشند که با ضمانت و گارانتی معتبر ارائه گردیده و دارای امکانات و مزایای زیر می باشند :


کاهش بیش از 50درصدی مصرف انرژی


کاهش بیش از50 درصدی مقدار CO2

خشک کن های هیبریدی


به منظور دستیابی به هوای خشکِ با کیفیت، بدون رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی، استفاده از خشک کن های هیبریدی، انتخابی دیگر است. خشک کن های هیبریدی ترکیبی از خشک کن های جذبی و خشک کن های تبریدی هستند.

پلاسما داتیس عرضه کننده خشک کن های هیبریدی با کیفیت بالا و ساخت کشورهای اروپائی برای استفاده در صنایع گوناگون می باشد.

از خشک کن های جذبی به منظور جلوگیری از ورود رطوبت به سامانه هوای فشرده و تجهیزات و ماشین آلات تولید و وسایل نیوماتیک، برای پائین آوردن فشار نقطه شبنم بسیار پائین تر از دمای انجماد (معمولاً 40 C˚- )  استفاده می شود.

معمولاً نیاز به هوای خشک فصلی است و یک خشک کن تبریدی کاملاً قادر به تأمین هوای خشک با کیفیت برای بیشتر ماه های سال، می باشد.


 امّا هنگامیکه رطوبت موجود در هوا و درجه حرارت محیط برای عملکرد صحیح و کارآی خشک کن جذبی و یا خشک کن تبریدی مناسب نیست، ترکیبی از این دو فن آوری برای دستیابی به هوای خشک با کیفیت بالاتر و حتی هزینه های پائین تر، بهترین راه حّل می باشد.


 در یک سامانه خشک کن هیبریدی، هوای فشرده که از درون خنک کن کمپرسور هوا عبور کرده است ( معمولاً درجه حرارتی حدود 38 C˚ دارد) وارد خشک کن تبریدی می شود و از قسمت ابتدائی آن که یک دستگاه تبادل حرارتی هوا به هواست، عبور می کند. در این بخش دمای هوای فشرده به 21 C˚ کاهش می یابد. این کاهش دما در دستگاه تبادل حرارتی هوا به هوا، مقدار زیادی از بخار آب و روغن موجود را به مایع تبدیل می کند.

در مرحله بعد، مخلوط هوای اشباع شده با دمای 21 C˚، و آب وارد دستگاه تبادل حرارتی هوا به سرد کننده شده و در آنجا دمای هوا تا حدود 3 C˚ کاهش می یابد و بدین ترتیب مقدرا بیشتری از بخار آب به مایع تبدیل می شود و همچنین مقدرا بیشتری از بخار روغن به قطرات روغن تغییر شکل می دهند.

سپس مخلوط جدید هوای فشرده اشباع شده، آب و قطرات روغن که در این مرحله دمای آن 3 C˚ است وارد دستگاه جدا ساز خشک کن تبریدی شده و در آنجا، آب مایع و قطرات روغن از جریان هوای فشرده جدا می شوند. در این بخش المنت جدا ساز، ذرّات جامد با اندازه حدود 3 میکرون و بزرگتر را نیز جدا می کند.

هوای اشباع شده سرد از درون فیلتر ترکیب کننده عبور کرده و بدین ترتیب غلظت بخار روغن به میزان o.o1 PPMw کاهش می یابد. ذرّات به اندازه 0.01 میکرون و بزرگتر در این مرحله جدا سازی می شوند.

در این مرحله هوای سرد اشباع شده عاری از روغن و ذرّات جامد، از درون یک بستر جاذب آلومینای فعال شده در اثر گرما، عبور کرده و در این مرحله نقطه شبنم آن به – 40 C˚ کاهش می یابد.


 پس از عبور از خشک کن جذبی، هوای فشرده سرد، خشک و عاری از روغن از یک فیلتر مخصوص جذب ذرّات یک میکرونی عبور کرده و ذرات ریز درون بستر غشاء بوسیله جریان هوای فشرده، رانده می شوند.


در آخرین مرحله، هوای خشک، سرد و عاری از روغن و ذرّات جامد از بخش دوم دستگاه تبادل حرارتی هوا به هوا عبور کرده و در این مرحله از تصفیه هوای فشرده، نقطه شبنم تثبیت شده و هوای فشرده خروجی تا - 8 C˚ گرم می شود و هوای ورودی خنک می شود.

به هنگام تابستان که نیازی به نقطه شبنم پائین تر نمی باشد، خشک کن جذبی و فیلتر آن به راحتی از مدار خارج شده و خاموش می شود. در این تنظیم مخصوص تابستان، فقط خشک کن تبریدی فعّال است امّا همچنان هوای فشرده از درون جدا ساز رطوبت و فیلتر ترکیب کننده عبور کرده و از قسمت تبادل حرارتی هوا به هوا می گذرد.

به هنگام تابستان که خشک کن جذبی کار نمی کند و از مدار خارج می گردد، مصرف انرژی سامانه به دلیل کاهش فشار در سامانه تصفیه هوای پاک به میزان قابل توجّهی کاهش می یابد.


خشک کن های هیبریدی نقطه شبنمی بین + 4  تا – 40 C˚ دارند، این خشک کن ها قادرند که ذرّات جامد تا 0.01 میکرون و ذرّات بخار روغن تا 0.01 PPMw/w را جدا سازی کنند.


مصرف انرژی خشک کن های هیبریدی %48  کمتر از خشک کن های دمنده، %54 کمتراز خشک کن های حرارتی و %64  کمتر از خشک کن های بدون حرارت می باشد. همچنین در مقایسه با خشک کن های دیگر، هزینه نگهداری و تعمیر پائین تری دارند.

در خشک کن های حرارتی، ماده جاذب هر 2 سال یکبار تعویض می شود و در خشک کن های بدون حرارت هر 3 تا5 سال یکبار تعویض شده و در خشک کن های هیبریدی مادّه جاذب هر 5 تا 7 سال  نیاز به تعویض دارد.


 این واقعیت که ماده جاذب در خشک کن های هیبریدی دوام بیشتری دارند و فاصله زمانی بین تعویض ماده جاذب طولانی تر است، به چند دلیل می باشد.


 اولین دلیل این است که از مادّه جاذب در این خشک کن ها بر خلاف انواع دیگر در تمام طول سال استفاده نمی شود. دلیل دوّم اینست که تعداد چرخه های حرارتی کمتر در زمان مدت کار، مصرف کمتر مادّه جاذب را موجب می شود. سوّمین دلیل اینست که شدّت چرخه حرارتی به 94 C˚ کاهش یافته است و این در صورتی است که چرخه حرارتی در خشک کن های دیگر 150 C˚  است. دلیل چهارم اینست که در سامانه های هیبریدی مراحل تقلیل فشار در مخزن ماده جاذب به تدریج و کنترل شده می باشد و زمان بیشتری برای بازسازی و احیاء ماده جاذب وجود دارد. در این خشک کن ها تقلیل فشار طی مدت چند دقیقه انجام می پذیرد در حالیکه در خشک کن های دیگر، این فرآیند ظرف مدّت چند ثانیه انجام می گیرد. کاهش سرعت تقلیل فشار هوا موجب کاهش خرد شدن ماده جاذب و تناوب کمتر این چرخه می شود.

دلیل عمده دیگر برای کاهش هزینه تعویض ماده جاذب، بدین خاطر است که مقدار ماده جاذب بکار رفته در خشک کن های هیبریدی تقریباً نصف ماده جاذب مورد استفاده در خشک کن های بدون حرارت و تقریباً یک ششم خشک کن های حرارتی در سال است.

به دلیل طولانی تر بودن چرخه عملکرد سوپاپ در خشک کن های هیبریدی که در حدود نصف این زمان در خشک کن های حرارتی و نزدیک 99% کمتر از خشک کن های بدون حرارت است، عمر مفید سوپاپ ها در خشک کن های حرارتی بسیار بیشتر از عمر مفید سوپاپ در خشک کن های دیگر بوده و دیرتر نیاز به تعویض دارند.

خشک کن های هیبریدی به دلایل یاد شده انعطاف پذیرتر، قابل اطمینان تر و مقرون به صرفه تر در مقایسه با خشک کن های دیگر از بسیاری جهات می باشند.

پلاسما داتیس عرضه کننده سامانه تصفیه هوای فشرده و خشک کن با طراحی مبتکرانه که 50% کمتر انرژی مصرف می کند، می باشد. ما یک سامانه خشک کن هیبریدی که بیشترین کارآئی در عملکرد و کمترین هزینه های سرویس و نگهداری را ارائه می دهد، به متقاضیان عرضه می کنیم. این سامانه بطور خودکار با هوای فشره مورد نیاز و فشار نقطه شبنم متغیر، سازگار شده و بهترین عملکرد را در تمام فصول ارائه می دهد.

حجم نرخ هوادهی در خشک کن های هیبریدی ارائه شده توسط پلاسما داتیس از 1200 متر مکعب در ساعت تا 9000 متر مکعب در ساعت می باشد. ظرفیت های بالاتر طبق سفارش متقاضی قابل تهیه و عرضه نیز هستند.