صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی

img

صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی

کمپرسورهای J.P.Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH کاربردهای متنوع و وسیعی در صنایع داروسازی دارند. در طراحی این کمپرسورها کار کرد بدون انقطاع و شبانه روزی، استحکام در ساخت قطعات و بدنۀ مقاوم لحاظ گردیده و لذا  بدان ها این امکان را می دهد که تقریباً در هر گونه شرایط آب و هوائی مانند، گرما و یا سرما و یا رطوبت زیاد، بخوبی و بدون مشکل کار کنند.

 هوای فشرده در صنایع داروسازی کاربرد فراوان و گسترده ای دارد.

از کمپرسورهای هوای فشرده، فیلترهای استریل و تجهیزات هوای پاک در صنایع داروسازی برای عملیات زیر استفاده می گردد:

■ هوای فشرده برای عملیات فرآیند
■ سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل
■ جابجائی مواد
■ تولید نیتروژن
■ پرده های هوای فشرده
■ خشک کردن محصولات


هوای فشرده برای عملیات فرآیند: هوای فشرده بطور مستقیم برای محصولاتی که می بایست پاکسازی شوند، جابجا شوند و یا انتقال یابند و یا هوا دهی شوند، بکار گرفته می شود.


سوپاپ ها و سیلندرهای کنترل: از جمله تجهیزاتی هستند که در طول فرآیند تولید بوسیله هوای فشرده کنترل می شوند.


جابجائی مواد: پمپ های اِنتقال مایعات که با هوای فشرده کار می کنند، در محیط هائی که مواد فرّار قابل اشتعال وجود دارند، خطر انفجار را از بین می برند.


تولید نیتروژن: هوای فشرده پس از فیلتر شدن توسط یک سامانه غشائی، نیتروژن تولید کرده که کاربردهای متفاوت و متنوعی در صنایع شیمیائی دارد.


پرده های هوای فشرده: از هوای فشرده به عنوان یک پرده برای ایجاد یک فضای ایمن و پاک استفاده می شود.


خشک کردن محصولات: هوای فشرده پاک با محصولات مخلوط شده تا در فرآیند خشک کردن محصول، تسریع بعمل آید.

پلاسما داتیس عرضه کننده کمپرسورهای هوای فشرده، مولد های نیتروژن، فیلترهای استریل و سایر تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای صنایع دارو سازی توسط شناخته شده ترین و با سابقه ترین برندهای معروف جهان می باشد.