پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

پمپ های سانتریفیوژ ( گریز از مرکز ) :


از جمله پمپ های دینامیکی می باشند که همانند دیگر پمپ ها انرژی را از موتور دوار گرفته و به سیال انتقال می دهند . در این نوع پمپ ها با چرخیدن پروانه انرژی از یک پروانه دوار به سیال انتقال می یابد .این انتقال انرژی ( از یک پروانه دوار به سیال ) که در جهت تولید فشار و حرکت سیال بکار برده می شود نیروی گریز از مرکز نامیده می شود .


کاربرد :

پمپ های سانتریفیوژ از پر کاربردترین انواع پمپ ها می باشند که در اکثر صنایع از جمله صنایع نفت- پتروشیمی و نیز رسانش های ساختمانی و ... مورد استفاده قرار می گیرند .

 

از این پمپ ها برای انتقال آب، فاضلاب، مایعات نفتی و پتروشیمیائی در صنایع مختلف استفاده می شود.

این صنایع عبارتند از:

    صنایع ریسندگی و بافندگی
    صنایع غذائی
    مدیریت پساب و فاضلاب
    کارخانجات تولید کننده مواد شیمیائی
    صنایع الکترونیک
    صنایع فولاد
    صنایع نفت و گاز
    عمل آوری فلزات
    صنایع کاغذ سازی
    کشاورزی

در کارخانه های ریسندگی و بافندگی، از این پمپ ها در مرحله سفید کردن پارچه و الیاف استفاده می شود.

در صنایع غذائی از این پمپ ها برای تصفیه، سفید کردن و ضدعفونی کردن شکر استفاده می شود.

در کارخانه های تولید مواد شیمیائی و تأسیسات تصفیه فاضلاب، از این پمپ ها برای تصفیه آب، بو زدائی فاضلاب و پسآب های صنعتی استفاده می شود.

برای سفید کردن خمیر کاغذ، ضد آتش کردن و محافظت چوب، تولید کود، ازبین بردن قارچ، و ازبین بردن حشرات، از این پمپ ها در صنایع کاغذ و کشاورزی بهره گیری می گردد.

از پمپ های سانتریفوژ در صنایع الکترونیک، برای پاکسازی تراشه ها، فلزات و انتقال پسآب اسید استفاده می شود.

در صنایع فولاد سازی از این پمپ ها برای پاکسازی فولاد و فولاد ضد زنگ، باز یافت اسید و انتقال اسید استفاده می شود.

برای تزریق اسید در چاه های نفت و گاز، تصفیه مواد پترو شیمیائی، از این پمپ ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می گردد.

کارخانجات تولید مواد شیمیائی نیز از پمپ های سانتریفوژ برای انتقال کاتالیزورها، اسیدها، و در فرآیند خنثی سازی استفاده می کنند.

در صنایع عمل آوری فلزات، از این پمپ ها برای آبکاری (آنودایزکردن)، روکش کردن، و غیره استفاده می شود.

از پمپ های سانتریفوژ برای انتقال مایعات زیر در صنایع گوناگون بهره گیری می شود:

    استون                         CH3COCH3                     

    فلوراید آلومینیوم                     ALF3                
    اسید برومیک                       BrHO3                  
    آب برم                       فرمول های گوناگون
    هیپو کلرید کلسیم                Ca(CLO)2       
    کلرین / همراه با آب             CL2/H2O   
    دی اکسید کلر                     CLO2                       
    اسید کرومیک                H2CrO4                 
    کلراید مس               CuCL2. 2H2O                        
    کلرید آهن                      FeCL3
    اسید فرمیک                   CH2O2                               
    اسید هیدروکلرید              HCL3                   
    اسید هیدرو فلوئوریک          HF           
    ید                                    I2                                                    
    کلرید منیزیم                MgCL2                       
    کلرید جیوه                  HgCL2                          
    اسید نیتریک               HNO3                        
    اسید پرکلریک           HCLO4                  
    اسید فسفریک            H3PO4                   
    تری کلرید فسفر           PCL3                  
    فلوئورید سدیم               NaF                  
    هیدروکسید سدیم           NaOH
    هیپوکلرید سدیم            NaCLO               
    اسید سولفوریک           H2SO4